בית מדרש 'קדמה' - שאלות ותשובות

 

בעמוד זה ריכזנו מספר שאלות מרכזיות שאנו נשאלים עליהם לגבי בית מדרש קדמה, והשתדלנו להתייחס ולענות עליהן.

בכל שאלה נוספת, אנא פנו אלינו באמצעות האימייל: bmkedma@gmail.com

להגשת מועמדות - לחצו כאן

*

 

מתי זה קורה?

קדמה תשע"ז יפעל מתאריך ה' אלול תשע"ז (27/8/17), ועד ליום הכיפורים תשע"ח (30/9/17).

הקמפוס הצפוני - בעין הנצי"ב, באחריות משותפת של מדרשת עין הנצי"ב וישיבת מעלה גלבוע.

הקמפוס הדרומי - בקרית מוריה שבירושלים, באחריות משותפת של מרכז יעקב הרצוג, ישיבת הדר, ומדרשת עין הנצי"ב.

מהו אופיו של בית מדרש קדמה?

בית מדרש 'קדמה' מבקש ליצור מסגרת אינטנסיבית של לימוד תורה ברמה גבוהה, מעמיקה ורב תחומית, תוך נתינת מקום שווה ומשותף לנשים ולגברים שחפצים להקדיש פרק זמן משמעותי ללימוד תורה ולהתפתחות אישית ורוחנית.

מהם סדרי ונושאי הלימוד בבית המדרש?

סדר היום ייפתח בתפילת שחרית משותפת ולאחריה ארוחת בוקר וסדר לימוד הלכה.

עוגן מרכזי של הלימוד בבית המדרש יהיה לימודי הגמרא, שיתקיימו במהלך סדרי הבוקר לאורך השבוע כולו (9:30-13:00; על דרך לימוד הגמרא ב'קדמה' - ראו בהמשך).

בוקר אחד בשבוע יוקדש לשיעור כללי שבו נלמד ונעסוק בסדרה של נושאים מרכזיים בעלי משמעות מעשית-אקטואלית בעולמנו.

במהלך סדרי אחר הצהריים והערב יתקיימו בבית המדרש מספר רב של מסגרות לימוד מגוונות במגוון תחומים: תנ"ך, ספרות חז"ל, מחשבת ישראל, חסידות, פסיכולוגיה, פילוסופיה וספרות.

מרבית מסגרות הלימוד יהיו מבוססות על לימוד עצמי בחברותות לאורך השבוע, ועל שיעור/מפגש מסכם אחת לשבוע.

כל תלמיד/ה י/תצטרך לבחור בין 3-5 מסגרות לימוד מרכזיות לאורך השבוע, מבין המגוון שיוצע. 

מידי חמישי בלילה יתקיים בקדמה טיש חסידי-ישראלי שישלב ניגון, שירה, לימוד ושיחה.

לאורך תקופת התוכנית, יתקיימו גם מספר מפגשים חד פעמיים עם דמויות מרכזיות בעולם התורה הישראלי.

בקמפוס הצפוני יוזמנו התלמידים להשתתף במהלך אחד מימי השבוע בלימוד בישיבת מעלה גלבוע, והתלמידות - במדרשת עין הנצי"ב.

ומה יהיו סדרי התפילה?

התפילה תתקיים בשתי עזרות שוות ומקבילות, כשמחיצה ביניהם. תפילה בציבור תתקיים רק בנוכחות של עשרה גברים ועשר נשים.

יחד עם זאת, נשים וגברים יוכלו להשתלב בעליה ובקריאה בתורה, ובהובלת התפילה, אך זאת בכפוף לדיון הלכתי וקבוצתי בנושא, שידון ביסודות ההלכתיים, החברתיים והציבוריים של הנושא, ומתוך מחוייבות מלאה לעקרונות ההלכה ולפרטיה. 

מהי שיטת הלימוד המאפיינת את לימוד הגמרא ב'קדמה'?

דרך לימוד הגמרא בבית המדרש משלבת כלים ושיטות לימוד ממגוון מסורות וגישות לימודיות:

השיטה הישיבתית-למדנית - המבקשת לנתח את המשמעות ההלכתית והמשפטית המופשטת של הסוגיות הנלמדות.

השיטה האקדמית-ביקורתית - המבקשת להתחקות אחר הרבדים השונים של הטקסט התלמודי, ולאתר את ההקשרים ההיסטוריים והחברתיים שמשתקפים בו.

הדגש הרעיוני-קיומי - המבקש לזהות ולהתמקד במטען הפילוסופי והפסיכולוגי של התכנים הנלמדים, ועל הזיקה שלהם לחייו/ה האישיים והדתיים של הלומד/ת.

אנו מאמינים כי שילובם יחד של שלושת המימדים הללו, מעשיר ומרחיב את חווית לימוד התורה, ואת משמעותה.

מתוך הלימוד והניתוח של דברי התורה כפי שהם הלכו והתפתחו במרוצת הדורות, נחשפים לעיני הלומד/ת הדגשים והאיזונים שנדרשים גם לשם המשך התפתחותה של התורה בדורנו: האיזונים שבין מסורת ליצירה, שבין ביקורת לענווה, ובין חירות למחויבות. אנו מאמינים שהצעידה הזהירה בין קטבים אלו היא המפתח החשוב ביותר לגיבוש זהותה של החברה הדתית, ולשם המשך שיגשוגה של היהדות בתקופה המודרנית ובתקופת תקומתה של מדינת ישראל המתחדשת.

שבתות?

לאורך תקופת התוכנית יהיו שתי שבתות ישיבה.

ומה לגבי מגורים?

המגורים של התלמידים בתוכנית יהיו בדירות קיבוציות הנמצאות באזור בית המדרש, בקיבוץ עין הנצי"ב ובקיבוץ יבנה.

האם מועמדים חילוניים או דתלשי"ם גם מוזמנים?

התוכנית היא בעלת אופי דתי, והיא מיועדת לצעירים ולצעירות המבקשות/ים לכרוך בחייהם חוויית עומק של לימוד תורה, המתקשרת ומשתלבת בחיים של קיום מצוות ומחויבות דתית.

כל תלמיד/ה המעוניין לקחת חלק בתוכנית בעלת אופי כזה - מוזמן/ת להגיש מועמדות!

וכמה זה עולה?

המתקבלים/ות לתוכנית יזכו במילגת שכר לימוד מלאה, וכן למימון מלא של עלויות המחיה והנסיעות לאורך תקופת התוכנית.

האם גם זוגות נשואים יכולים להגיש מועמדות?

בהחלט. אמנם, בשלב זה אין באפשרותנו להבטיח לזוגות פתרון מגורים מטעם התוכנית.

זוגות נשואים יצטרכו למצוא פתרון מגורים באופן עצמאי בקיבוצים, או באזורים הסמוכים.

להגשת מועמדות - לחצו כאן